خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نیازهای ارتباطی

پرسشنامه نیازهای ارتباطی     هدف پرسشنامه : تعیین نیازهای ارتباطی.   نحوه تکمیل : بین ۰ تا ۹ امتیاز به هر کدام از شش سؤال زیر تخصیص دهید.   توضیحات :   نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نیازهای ارتباطی دارای ۶ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.   روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای ارتباطی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »