خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

 پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان   هدف: بررسی نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش کارکنان …

ادامه مطلب »