خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید هدف پرسشنامه : بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید دارای ۲۲ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »