خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

 پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک   هدف: بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »