خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات هدف: بررسی نگرش ها در زمینه تبلیغات. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جملا، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات دارای ۱۰ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. روایی و …

ادامه مطلب »