خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان

پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، نظر خود را درباره هر یک از گزینه‌ها بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  30 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »