خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی

پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی   هدف: بررسی نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی دارای ۱۰ سوال و  نوع فایل : …

ادامه مطلب »