خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

پرسشنامه نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش   هدف: بررسی نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش دارای ۷ …

ادامه مطلب »