خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

 پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات هدف : بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از سؤالات، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات دارای ۱۳ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »