خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی

پرسشنامه نقاط ضعف سازمانی   هدف: ارزیابی نقاط ضعف سازمانی. نحوه تکمیل:میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه ۱۳ میباشد و نوع فایل آن Word 2007 ، روایی و پایایی پرسشنامه نقاط ضعف …

ادامه مطلب »