خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه   هدف: بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره سیستم های خودکار کتابخانه دانشگاه خود، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه دارای ۲۶ سوال و نوع …

ادامه مطلب »