خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: میزان اثرگذاری هر یک از موانع زیر را در اجرای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موانع …

ادامه مطلب »