خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی

پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی   هدف پرسشنامه : بررسی موانع دستیابی به دانش جهانی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، یکی از گزینه‌های ارائه شده را انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات  پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی به صورت ۲ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی دازای  ۱۶ سوال …

ادامه مطلب »