خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مهارت‌های نفوذ سازمانی

پرسشنامه مهارت‌های نفوذ سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی مهارت‌های اثرگذاری بر کارکنان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات، با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »