خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی  هدف پرسشنامه : تعیین میزان مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی در افراد.   نحوه تکمیل :به هر کدام از پرسش های زیر بر طبق مقیاس زیر امتیاز دهید: 5: من همیشه این گونه هستم؛    4: من غالباً این گونه هستم؛ 3: من گاهی این گونه هستم؛    2: من به ندرت این گونه هستم؛ 1: من هرگز این گونه نیستم.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به …

ادامه مطلب »