خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مشتری مداری

 پرسشنامه مشتری مداری هدف : فناوری می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان یک سازمان را افزایش دهد. اما هیچ فناوری نمی‌تواند اثرات نگرش ضعیف نسبت به خدمات ارائه شده به مشتری را از بین ببرد. پرسشنامه زیر جهت درک گرایش شما به سمت مشتری مداری طراحی شده است. نحوه تکمیل : به سؤالات پرسشنامه با توجه به مقیاس زیر پاسخ دهید. ۱= هرگز ۲= کمی ۳= به طور متوسط ۴= بسیار …

ادامه مطلب »