خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات

پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات   هدف: بررسی نگرش افراد در زمینه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مسائل زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی …

ادامه مطلب »