خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی میزان مزایای ایجاد شده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: میزان ایجاد هر یک از مزایای زیر را در استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مزایای حاصل …

ادامه مطلب »