خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی   هدف: بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی.   نحوه تکمیل: پس ازمطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 122   نوع فایل Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »