خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی   هدف: ارزیابی کلی مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در …

ادامه مطلب »