خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی

پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی   هدف پرسشنامه : درک مفروضات شما درباره افراد و ماهیت انسان.   نحوه تکمیل :به هر کدام از جملات زیر وزنی معادل 0 تا 10 بدهید که نشان دهنده قدرت نسبی اعتقاد شما به آن جمله است. مجموع امتیازاتی که به هر جفت جمله داده می‌شود، باید برابر 10 شود.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »