خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (۲)

 پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت استراتژیک کیفیت. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »