خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه مبانی قدرت

 پرسشنامه مبانی قدرت   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، ایجاد تمایز بین مبانی قدرت از دیدگاه فرنچ و راون (French & Raven) می‌باشد. هدف دیگر، ارزیابی میزان قدرت در افراد قدرتمند و ضعیف می‌باشد.   نحوه تکمیل : در لیست زیر، 8 مجموعه از افرادی که غالباً با یکدیگر در تعامل هستند آورده شده است. جدول زیر را کامل کنید.   توضیحات :  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »