خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی   هدف پرسشنامه  : بررسی قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی نحوه تکمیل : به نظر شما مهارت ها و دانش های زیر برای یک مدیر بازاریابی چه میزان اهمیت دارد؟ پاسخ خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »