خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فعالیت‌های کار و خانه

پرسشنامه فعالیت‌های کار و خانه هدف پرسشنامه : بررسی تضاد بین فعالیت‌های کار و خانه در نگرش‌های زنان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  12   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »