خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه

پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه   هدف: ارزیابی فرهنگ یادگیری درمدرسه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه فرهنگ یادگیری در …

ادامه مطلب »