خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه هدف: این پرسشنامه  به وسیله “لورش”  برای ممیزی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ارائه نموده است که در قالب چهار گروه اصلی طراحی شده است. نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است. توضیحات : سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده …

ادامه مطلب »