خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی   هدف: بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی و پیامدهای بلند مدت استفاده از آن.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به …

ادامه مطلب »