خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

 پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی   هدف: بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در رفتار کارآفرینی تعیین کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی دارای ۱۴ سوال …

ادامه مطلب »