خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک   هدف پرسشنامه : بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در انتخاب بانک مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک دارای ۲۵ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »