خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها   هدف: عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار.   نحوه تکمیل: میزان تاثیر هر یک از عوامل زیر را در موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 19 نوع فایل …

ادامه مطلب »