خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP

پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز. نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از گزینه‌های زیر را در برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP دارای ۳۴ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »