خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه عدالت سازمانی (۱)

پرسشنامه عدالت سازمانی (۱)   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی  به صورت ۵ گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه عدالت سازمانی (۱) دارای  ۲۰سوال و  نوع فایل : Word 2007 میباشد.     …

ادامه مطلب »

پرسشنامه عدالت سازمانی (۲)

پرسشنامه عدالت سازمانی ۲ توضیحات هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »