خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد

 پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد   هدف: ارزیابی ظرفیت کارآفرینانه افراد.   نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از توانایی های زیر را در افراد مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ظرفیت کارآفرینانه افراد دارای ۱۷ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی …

ادامه مطلب »