خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی

پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی   هدف: بررسی نگرش ها نسبت به سیستم الکترونیکی منابع انسانی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که سیستم الکترونیکی منابع انسانی شما تا چه اندازه.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم الکترونیکی …

ادامه مطلب »