خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین

پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین هدف: بررسی نیاز سازمان به استفاده از سیستم‌های خرده فروشی آنلاین . نحوه تکمیل: با در نظر گرفتن سیستم‌های خرده فروشی آنلاین در سازمان، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. سوالات این پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده است . نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.      …

ادامه مطلب »