خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی   هدف: بررسی ادارک کارکنان نسبت به مزایا و موانع سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره مزایا و موانع به کارگیری سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های …

ادامه مطلب »