خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک

پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک   هدف: ارزیابی اثربخشی سیستم‌های اطلاعات لجستیک.   نحوه تکمیل: نظر خود را درباره سیستم‌های اطلاعات لجستیک با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک دارای ۹ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی پرسشنامه …

ادامه مطلب »