خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی

 پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که پاسخ به سئو الات آن به شناسایی میزان استفاده از کارآفرینی درون سازمانی در سازمان کمک خواهد کرد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف بلی و خیر استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی …

ادامه مطلب »