خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سنجش ابعاد عدالت سازمانی

پرسشنامه سنجش ابعاد عدالت سازمانی     هدف پرسشنامه : این پرسشنامه  وضعیت عدالت سازمانی را در قالب عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیارها توسط نیه هوف و مورمن  در سال 1993 میلادی طراحی شده است.   نحوه تکمیل : برای سنجش هر یک ازابعاد عدالت سازمانی از عبارات مختلفی در سه دسته جداگانه استفاده شده است که دارای طیف چهار گزینه ای …

ادامه مطلب »