خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

پرسشنامه سرمایه رابطه ای هدف پرسشنامه : بررسی سرمایه ارتباطی ایجاد شده بین شرکاء. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را باهرجمله با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »