خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سبک‌های مدیریت تضاد

پرسشنامه سبک‌های مدیریت تضاد   هدف پرسشنامه :تضاد بین افراد امری رایج و بخش گریزناپذیر زندگی می‌باشد. بنابراین، مدیریت اثربخش تضاد با اهمیت می‌باشد. شما با چنین موقعیت هائی چگونه برخورد می‌کنید؟ حالت ترجیح داده شده شما برای مدیریت تضاد و عدم توافق با دیگران چیست؟ پرسشنامه زیر به شما در مورد این موضوع با اهمیت آگاهی می‌دهد.   نحوه تکمیل : سه رویداد را که در آن تضاد را با دیگران …

ادامه مطلب »