خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ

پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ     هدف پرسشنامه : این پرسشنامه  سازمان یادگیرنده را بر اساس مدل DLOQ مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیارها توسط مارسیک و واتکینز  در سال 2003 میلادی طراحی شده است.   نحوه تکمیل : برای سنجش هر یک ازابعاد سازمان یادگیرنده از عبارات مختلفی در هفت دسته جداگانه استفاده شده است که دارای طیف صفر تا ده است. وضعیت سازمان خود را از نظر …

ادامه مطلب »