خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان

پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان     هدف پرسشنامه : هدف، آگاهی از تجربه موجود شما درباره ساختار سازمان است. این تحقیق به شما اجازه می‌دهد که بررسی کنید چگونه ساختار سازمان بر رفتار شما اثر می گذارد.   نحوه تکمیل :ساختار سازمان یک مفهوم انتزاعی است که بر رفتار ما در سازمان تأثیر می گذارد. درباره شغلی که اکنون دارید یا در گذشته داشته اید، تفکر کنید. اگر تجربه کاری شما …

ادامه مطلب »