خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک

پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک     هدف پرسشنامه : هدف از این آزمون، ارزیابی ترجیحات شما در داخل یک ساختار سازمانی بروکراتیک می‌باشد. این آزمون، ویژگی‌های بروکراسی وبر را برای شما معرفی می‌کند.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، موافقت و مخالفت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج …

ادامه مطلب »