خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ریسک رابطه ای

پرسشنامه ریسک رابطه ای   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد ریسک رابطه ای در ایجاد اتحاد با شرکاء.   نحوه تکمیل : میزان ریسک رابطه ای درک شده را با توجه به ابعاد زیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ریسک رابطه ای دارای ۱۲ سوال و نوع …

ادامه مطلب »