خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه روش‌های غلبه براسترس شغلی

پرسشنامه روش‌های غلبه براسترس شغلی   هدف پرسشنامه : بررسی روش‌های غلبه بر استرس شغلی.   نحوه تکمیل :  پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره میزان استفاده از هریک از روش‌های زیر برای غلبه بر استرس شغلی مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »