خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه هوش عاطفی 3

 پرسشنامه هوش عاطفی 3   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، بررسی عواطف یعنی ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، استفاده از عواطف و تنظیم عواطف می‌باشد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است. …

ادامه مطلب »

پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه هوش عاطفی هدف پرسشنامه : این پرسشنامه به بررسی ابعاد پنج گانه هوش عاطفی می پردازد.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف زیر، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر بیان کنید. 1= کاملاً مخالفم        2= مخالفم        3= نه موافقم، نه مخالفم 4= موافقم        5= کاملاً موافقم توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتیاد به کار

 پرسشنامه اعتیاد به کار   هدف پرسشنامه : تعیین میزان تمایل افراد به کار کردن.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر سؤال، پاسخ خود را بر روی طیف بلی یا خیر مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت زمان

 پرسشنامه مدیریت زمان   هدف پرسشنامه : بررسی میزان استفاده از فنون مدیریت زمان در انجام فعالیت ها. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  35   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فنون مدیریت زمان

 پرسشنامه فنون مدیریت زمان   هدف پرسشنامه : بررسی ایده هایی که می‌تواند جهت بهبود مهارت‌های مدیریت زمان مورد استفاده قرار می گیرد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از مورد، مناسب ترین گزینه را با توجه به طیف زیر انتخاب کنید. 1: من باید این کار را انجام دهم        2: من می‌توانم این کار را انجام دهم 3: من الان این کار را انجام می‌دهم        4: …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری

پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری   هدف پرسشنامه : بررسی گرایش سازمان به مشتری، کارآفرینی و یادگیری. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح گردیده است.   تعداد سوالات:  27   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »