خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان هدف : بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می‌کنند. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رفتار اخلاقی …

ادامه مطلب »