خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می‌کنند   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »