خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی     هدف پرسشنامه : هنگامی که شما درباره سبک های مختلف تصمیم گیری مطالعه می‌کنید، آیا خود را در یکی از طبقات آن قرار نمی‌دهید؟ پرسشنامه زیر به شما در تعیین سبک تصمیم گیری تان کمک می‌کند.   نحوه تکمیل : برای هر کدام از پرسش های زیر، گزینه ای را انتخاب کنید که به بهترین شکل شما را در موقعیت کاریتان توصیف می‌کند.   توضیحات …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد اصلی اثرگذار بر شرایط یادگیری در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 45 نوع فایل : Word 2007 روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

 پرسشنامه سازمان یادگیرنده   هدف پرسشنامه : بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 60 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی     هدف پرسشنامه : تعیین میزان تمایل برای یادگیری در مورد محیط مدیران.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 14 نوع فایل : Word 2007    …

ادامه مطلب »